NÄR EN PRODUKT PRESTERAR BÄTTRE, KOSTAR MINDRE OCH ÄR BÄTTRE FÖR MILJÖN…

VARFÖR SKA DU INTE ANVÄNDA DEN?

Opus Air

Är du osäker över vilken lösning som passar bäst för dina varor, produkter eller verksamhet, kontakta våra emballagespecialister för råd och vägledning på 016-15 02 70.

EQpack AB
Postadress:
Box 577, 631 08 Eskilstuna
Besöksadress:
Björksgatan 8 B, 632 21 Eskilstuna

Telefon: 016 – 15 02 70
Fax: 016 – 13 43 60
E-post: info@eqpack.se
www.eqpack.se