Opus Bio – miljövänligt och flexibelt fyllnadsmaterial

Våra uppblåsbara luftkuddar är helt biologiskt nedbrytbara, komposterbara och återvinningsbara. Vid rätt förhållanden bryts kuddarna ner till vattenånga och koldioxid på 12 till 24 månader. Inga tungmetaller eller andra gifter lämnas kvar i naturen.

Opus Bio – Luftkuddar
Luftkuddarna ger ett utmärkt skydd åt varor och produkter som förpackas. Kuddarna fyller effektivt ut de tomrum som ofta uppstår vid förpackning.

Filmen som används i luftkudden är biologiskt nedbrytbar och finns i två utföranden; standard och superstark.

Våra uppblåsbara kuddar finns i flera olika storlekar och utföranden. En varas storlek och form samt förpackningens utformning avgör vilken luftkudde och tillämpning som lämpar sig bäst vid packning.

Alla luftkuddar produceras i en och samma maskin – Opus Air.

  • Skyddar varor och produkter från yttre stötar
  • Vadderar och fyller tomrum i förpackningar

Är du osäker över vilken luftkudde som passar bäst för dina varor eller produkter, kontakta våra emballagespecialister för råd och vägledning på 016-15 02 70.

Opus Bio 200mm breda

Opus Bio 200mm x 100mm är vår populäraste och minsta luftkudde.

Denna luftkudde är lämplig som dämpande utfyllnad i små till medelstora förpackningar. Materialet och storleken på luftkudden ger en hög grad av dämpning och skydd.

Material: High Density Polyethylene (HDPE)
Biologiskt nedbrytbart: Ja
Styrka: Standard och Superstark
Längd: Standard 500 meter och Superstark 325 meter

Opus Bio 200mm x 200mm ger tack vare sin storlek en lägre kostnad per kubikmeter än 200 x 100 vilket gör den till en extremt kostnadseffektiv luftkudde. Materialet och storleken på luftkudden ger en hög grad av dämpning och skydd.

Denna luftkudde är lämplig som dämpande utfyllnad i små till medelstora förpackningar.

Opus Bio 200mm x 250mm ger tack vare sin storlek en låg kostnad per kubikmeter vilket gör den till en extremt kostnadseffektiv luftkudde. Materialet och storleken på luftkudden ger en hög grad av dämpning och skydd.

Denna luftkudde är lämplig som dämpande utfyllnad i medelstora till stora förpackningar.

Opus Bio 400mm breda

Opus Bio 400mm x 50mm är en av de mest flexibla luftkuddarna.

Den tubformade luftkudden är anpassad för inslagning av varor och produkter. Den ger därför en utmärkt dämpning på alla sidor i en förpackning.

Material: High Density Polyethylene (HDPE)
Biologiskt nedbrytbart: Ja
Styrka: Standard och Superstark
Längd: Standard 325 meter och Superstark 220 meter

Opus Bio 400mm x 65mm är en av de mest flexibla luftkuddarna.

Den tubformade luftkudden är anpassad för inslagning av varor och produkter. Den ger därför en utmärkt dämpning på alla sidor i en förpackning.

Opus Bio 400mm x 100mm ger en utmärkt dämpning och lämpar sig för att fylla stora utrymmen i medelstora till stora förpackningar. Luftkudden är anpassad för att placeras både runt och ovanpå de varor den ska skydda.

Opus Bio 400mm x 120mm ger en utmärkt dämpning och lämpar sig för att fylla stora utrymmen i stora förpackningar. Luftkudden är anpassad för att placeras både runt och ovanpå de varor den ska skydda.

Opus Bio 400mm x 160mm är den största av alla Opus Bio luftkuddar.

Denna luftkudde ger en utmärkt dämpning och lämpar sig för att fylla stora utrymmen i stora förpackningar. Luftkudden är anpassad för att placeras både runt och ovanpå de varor den ska skydda.

Opus Bio Pro - Tech Quilt 400mm bred

Opus Bio Pro – Tech Quilt 400mm x 260mm är det senaste tillskottet av våra luftkuddar.

Denna luftkudde ger en utmärkt dämpning och lämpar sig för att fylla stora utrymmen i stora förpackningar. Luftkudden är specialanpassad för att lätt kunna placeras/lindas runt de varor eller produkter den ska skydda.

Material: High Density Polyethylene (HDPE)
Biologiskt nedbrytbart: Ja
Styrka: Superstark
Tjocklek: 25 micron / 1mm
Längd: Standard 260 meter